Zwroty i reklamacje

Reklamacja towaru zakupionego w Internecie

wrz 18 2016

Kupowanie przez Internet staje się coraz bardziej popularną metodą nabywania towarów i  usług. Za pomocą sieci kupujemy już praktycznie wszystko: od chipsów po egzotyczne wycieczki i samochody. Co jednak zrobić w przypadku, gdy zakupiony towar okaże się wielkim rozczarowaniem? W jaki sposób możemy reklamować zakupiony przez Internet towar i czy w ogóle jest to możliwe?

Reklamacja internetowa nie różni się znacząco od tradycyjnej – podlega tym samym zasadom oraz przepisom prawnym. Te ostatnie rozróżniają natomiast dwie formy transakcji: sprzedaż konsumencką i sprzedaż „zwykłą”.

Jaka to różnica?

​W przypadku transakcji pomiędzy osobami fizycznymi (czyli pan Iksiński sprzedaje coś panu Ygrekowskiemu), mówimy o sprzedaży zwykłej i opieramy się o przepisy kodeksu cywilnego. Jeżeli natomiast pan Ygrekowski kupuje w sklepie internetowym, mamy do czynienia ze sprzedażą konsumencką i przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Jak wygląda reklamacja w przypadku sprzedaży konsumenckiej?

Kupując wadliwy towar w sklepie internetowym zawsze mamy prawo do jego NIEODPŁATNEJ naprawy lub wymiany. Jeżeli te żądania są niemożliwe do realizacji, albo naprawa czy wymiana naraża nas na znaczne koszty i niedogodności, mamy prawo żądać obniżenia ceny lub w ogóle odstąpić od umowy i domagać się zwrotu pieniędzy. Identyczne prawa przysługują nam w przypadku, gdy sprzedawca podjął się naprawy lub wymiany towaru i nie zdołał jej dokonać w wyznaczonym czasie.

Kto za to zapłaci?

Warto wiedzieć, że koszty wymiany czy naprawy ZAWSZE ponosi sklep internetowy, nigdy konsument. Jeżeli zakupiliśmy niewielki przedmiot, nasze koszty również są niewielkie, ale sytuacja nieco się komplikuje, jeśli przedmiotem transakcji jest np. pralka czy fortepian. Z tego powodu, warto pamiętać, że sprzedający ma również obowiązek zwrócić konsumentowi koszty związane z demontażem, ponownym montażem, robocizną i transportem, jakie wynikły z wad dostarczonego towaru.

Gdzie i u kogo należy reklamować?

Podstawową kwestią jest odpowiednie zaadresowanie pisma reklamacyjnego. Aby to było możliwe, warto jeszcze przed zakupem zwrócić uwag e na to, czy sprzedawca podaje swoje pełne dane. Jeżeli tego unika, możemy podejrzewać, że nie zamierza być do końca w porządku wobec klientów. Pod terminem „pełne dane” należy rozumieć nazwę firmy, która  powinna w przypadku osoby fizycznej zawierać imię i nazwisko właściciela, np. Jan Kowalski Artykuły dla Zwierząt Kakadu. W przypadku osób prawnych (spółek z o.o.), będzie to np. Artykuły dla Zwierząt Kakadu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane sprzedawcy zawsze powinny znaleźć się w zakładce „o mnie” lub w regulaminie sklepu internetowego.

 

Udostępnij