Pytania i odpowiedzi

Metoda Six Sigma - na czym polega?

mar 21 2022

Six Sigma to metoda zarządzania jakością po raz pierwszy zastosowana w latach 80' przez Billa Smitha oraz przez Boba Galvina. Wywodzi się z motta Motoroli "jakość nie może kosztować", za co firma otrzymała Amerykańską Nagrodę Jakości im. M. Baldridge'a. Model ten zakłada identyfikację i eliminację problemów, zanim one wystąpią.

Metoda Six Sigma skupia się na monitoringu i kontroli. Analizowane są oczekiwania klientów co do jakości i na tej podstawie redukowane są do minimum kosztotwórcze czynniki.  Chodzi o to, aby sam koszt produkcji danego produktu był możliwie jak najniższy, przy utrzymaniu minimum jakościowego oczekiwane przez rynek. Bardzo często się zdarza, że kosztotwórcze nie są same surowce. Wysoka wartość kosztów produkcji wynika często ze źle przeprowadzanych procesów biznesowych. Jak przebiegają procesy Six Sigma?

 

Pięć faz metody Six Sigma

Six Sigma to pięciostopniowy proces, skupiający się na wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każda faza jest niezwykle ważna dla powodzenia systemu. Chodzi o definiowanie, pomiar, analizę, udoskonalenie i kontrolę.

W pierwszym etapie musimy szczegółowo poznać i opisać wszelkie procesy zachodzące w firmie - zwłaszcza w zakresie słabych stron. To tutaj określamy cele, które chcemy osiągnąć. Następnie przechodzimy do pomiarów, które zawierają najwięcej danych. Chodzi o analizę mocy maszyn, statystyki opisowe czy wykresy podsumowujące. W dalszej kolejności przechodzimy do Analizy danych. Musimy wówczas zrozumieć, czym są spowodowane zatory na danych etapach produkcji i jak możemy im zapobiec. Gdy już to zrobimy, możemy przejść do Udoskonalenia, czyli eliminacji niepotrzebnych kosztów i wyeliminowania defektów. To wówczas dochodzi do ingerencji w tok produkcji. 

Pamiętajmy, że ten krok musi być dobrze przygotowany, gdyż nieprzemyślany może doprowadzić do katastrofy. Ostatnim etap metody Six Sigma jest kontrola, prowadzona przez ciągły monitoring produkcji. Ma to na celu utrzymanie stale wysokiego poziomu jakości, bez konieczności podnoszenia kosztów. 

 

Najważniejsze zasady Six Sigma

Metoda Six Sigma rządzi się swoimi zasadami. Przede wszystkim musimy pamiętać, że najważniejszym priorytetem jest klient i jego potrzeby. Musimy na bieżąco diagnozować jego pragnienia i reagować na zmiany rynkowe. W organizacji wewnętrznej ważne są szczegółowe analizy i kontrola wszelkich procesów zachodzących w firmie. Pracownicy muszą ze sobą współpracować, gdyż przedsiębiorstwo jest systemem naczyń połączonych. Niepowodzenie jednego pracownika jest niepowodzeniem nas wszystkich. 

Oczywiście nie sposób jest wyeliminować wszystkich błędów - zwłaszcza jeśli zarządzamy dużym przedsiębiorstwem. Aktywne działanie metodą Six Sigma pozwala jednak ograniczyć koszty i błędy do minimum. To idealne rozwiązanie dla firm, które skupiają się przede wszystkim na rentowności przedsiębiorstwa. Jeśli nigdy nie mieliśmy okazji zastosować tej metody w praktyce, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady profesjonalnej firmy konsultingowej. Dzięki takiemu zabiegowi unikniemy niepotrzebnych błędów, wpływający na efektywność prac.

Partner materiału  Luqam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij