Zwroty i reklamacje

Niezgodność towaru z umową

wrz 28 2016

​Zamawianie towaru na odległość (np. za pośrednictwem Internetu) zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem – jeżeli nie możemy czegoś zobaczyć lub dotknąć, to zawsze zachodzi obawa, że nie spełni to naszych oczekiwań. Oczywiście, nawet nabywając coś w tradycyjnym sklepie, zawsze możemy zostać oszukani – np. po rozpakowaniu okaże się, że przedmiot jest uszkodzony lub nie działa. W każdym jednak przypadku warto znać swoje prawa, aby móc ich skutecznie dochodzić od sprzedającego.

Niezgodność towaru z umową

Podstawą do złożenia reklamacji, a w szczególnych przypadkach również odstąpienia od umowy, jest tzw. niezgodność zakupionego towaru z umową. Co kryje się pod tym pojęciem? Ogólnie mówiąc, są to wszelkie wady produktu, a więc nie działający sprzęt, farbujący materiał, brak kabla zasilającego, nie domykające się drzwi, odpadające kólka  czy nie działający przycisk. Innymi słowy, niezgodność z umową to wszelkie wady przedmiotu, o których nie zostaliśmy poinformowani przed dokonaniem transakcji.

Wśród wad przedmiotu transakcji, rozróżniamy fizyczne (np. wspomniany nie działający przycisk) oraz prawne (czyli przedmiot nie należał do osoby sprzedającej lub nie miała prawa go sprzedać).

Warunki niezgodności z umową

​Warto podkreślić, że w przypadku sprzedaży konsumenckiej, czyli kiedy kupujemy coś od przedsiębiorcy, sklepu internetowego lub innego podmiotu, który nie jest osobą prywatną, możemy mówić o niezgodności z umową jeżeli zachodzi jeden z poniższych przypadków:

  1. Towar jest niekompletny (brakuje kabla, wtyczki, innego elementu lub nawet instrukcji obsługi)
  2. Towar nie nadaje się do celu, w jakim powinien być używany (np. zakupione żelazko nie nagrzewa się, więc, choć może stanowić świetną podpórkę pod książki, nie spełnia swojego podstawowego zadania)
  3. Nie posiada właściwości, jakie powinien posiadać, a o których zapewnia l nas sprzedawca (np. zakupiony telefon nie ma funkcji kamery, a zgodnie z zapewnieniem sprzedawcy, reklamą lub opisem na opakowaniu – powinien)
  4. Został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony. Ten przepis ma zastosowanie tylko wówczas, gdy czynności te zostały wykonane przez sprzedającego w ramach umowy (np. sprzedawca, niewłaściwie podłączając kable, doprowadzi do zwarcia i uszkodzenia naszego nowego sprzętu). Innym przypadkiem, kiedy stosuje się tą zasadę, jest powstanie wady, jeśli montaż wykonywał  kupujący, postępując ściśle według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Udostępnij