Pytania i odpowiedzi

Co dzieje się z majątkiem dłużnika ogłaszającym upadłość?

sie 18 2022

​Podejmując kroki zmierzające do ogłoszenia upadłości należy pamiętać, że jej ogłoszenie jest równoznaczne z włączeniem całości majątku dłużnika do masy upadłości.   Masa upadłości Termin ten określa majątek zgromadzony by zaspokoić roszczenia wierzycieli. W jej skład wchodzi majątek będący własnością dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości oraz ten, który udało mu się nabyć w tracie postępowania upadłościowego. Przyjmuje się, że rzeczy...

Czytaj więcej