Praca

Zarządzanie i inżynieria produkcji - podnieść swoje kwalifikacje

maj 19 2022

Stare porzekadło mówi, że kto się nie rozwija - stoi w miejscu. W powiedzeniu tym jest sporo prawdy, zwłaszcza w kontekście współczesnej gospodarki, która zmienia się w dynamiczny sposób. Umiejętność przystosowywania się do nowych warunków jest niezwykle cenna na rynku pracy. W związku z tym warto stale podnosić swoje kwalifikacje, aby zwiększyć swoją konkurencyjność wśród specjalistów działających w naszej branży. Jednym ze sposobów na zwiększenie swoich kompetencji są studia podyplomowe. 

Nowe umiejętności zwiększają szansę na awans

Nawet jeśli obecnie zajmujemy w zakładzie pracy zadowalające stanowisko, niewykluczone, że w najbliższym czasie pojawi się okazja na awans. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się produkcją struktura zatrudnienia jest dość rozbudowana i często pojawiają się szansę na zwiększenie swoich zarobków i pozycji w firmie. Przy każdym wewnętrznym naborze na wyższe stanowisko, oprócz oceny naszej codziennej pracy, brane jest pod uwagę nasze wykształcenie. Dobrze zatem zrealizować studia podyplomowe - zarządzanie i inżynieria produkcji z pewnością będą strzałem w dziesiątkę. 
Co prawda, większość z kompetencji, które możemy zyskać w toku studiów, jest możliwa do zdobycia za pomocą kursów, tylko studia podyplomowe gwarantują tak kompleksowy rozwój umiejętności. W przypadku studiów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji szybko możemy się nauczyć efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym, zarówno w kontekście sterowania nim, jak i optymalizacji całej linii. Dobrej klasy studia nastawione są na praktyczne umiejętności, które możemy wykorzystywać na co dzień w pracy. 

Zarządzanie i inżynieria produkcji - co obejmują studia podyplomowe?

Program studiów z zakresu zarządzania produkcją w praktyce można podzielić na trzy główne obszary praktyczno-teoretyczne. Pierwszym z nich jest "Zarządzanie i optymalizacja produkcji", skupiający się m.in. na budowie systemu produkcyjnego, normowaniu i standaryzacji pracy, a także wyznaczaniu i monitorowaniu KPI. Kolejny moduł skupia się wokół tematyki zarządzania zespołem. W ramach niego realizowane są warsztaty z kompetencji przywódczych i leadership. Ostatnia część studiów ma charakter najbardziej praktyczny. Za pomocą gry symulacyjnej możemy przetestować swoje umiejętności na wirtualnym organizmie, a realizując case study, możemy wypracować rozwiązania intralogistyczne dla przemysłu oraz rozważyć wdrożenie informatycznych rozwiązań kontroli jakości i analizy braków. Ponadto studia podyplomowe umożliwiają nam zdobycie dodatkowych certyfikatów potwierdzających nasze kwalifikacje. 
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania produkcją to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób, które dopiero zamierzają starać się o stanowisko kierownicze w zakładzie produkcyjnym, jak również dla osób piastujących to stanowisko. Znajomość nowoczesnych rozwiązań z pewnością poprawi efektywność naszej pracy i sprawi, że codzienne wykonywanie obowiązków zawodowych będzie prostsze i zdecydowanie mniej stresujące.

 

Udostępnij