Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru kupionego na Allegro

wrz 21 2016

Większość internautów prędzej czy później dokona jakiegoś zakupu za pomocą największego serwisu aukcyjnego w Polsce, jakiem jest Allegro. Ponieważ transakcje internetowe budzą niekiedy wątpliwości, co do ich bezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy kupujemy przedmioty o znacznej wartości, warto poznać swoje prawa oraz sposoby ich dochodzenia, w przypadku, gdy okaże się, że jesteśmy niezadowoleni z zakupu. Przyjrzyjmy się zatem dokładnie, jakie mamy możliwości w zakresie reklamacji.

Na początku należy podkreślić, że za pomocą Allegro możemy dokonywać trzech rodzajów transakcji: transakcja licytacyjna (licytacja), transakcja licytacyjna z opcją Kup Teraz oraz transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz.

Co niezmiernie istotne, jedynie w przypadku opcji Kup Teraz mamy możliwość zwrotu towaru. Jeżeli kupiliśmy przedmiot na drodze licytacji, takie prawo nam nie przysługuje i ewentualny zwrot lub wymiana zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedającego.

W każdym natomiast rodzaju transakcji (licytacja i Kup Teraz) przysługuje nam prawo do reklamacji zakupionego towaru.

Nie bez znaczenia jest równie z fakt od kogo kupujemy. Jeżeli jest to sklep internetowy, przedsiębiorca czy osoba prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową , nasze prawa są nieco większe, niż w przypadku, gdy sprzedającym jest osoba prywatna, ponieważ posiadamy prawo odstąpienia od umowy.

Na odstąpienie od umowy mamy ustawowo 10 dni kalendarzowych (nie roboczych), licząc od dnia wydania przedmiotu transakcji lub od dnia zawarcia umowy wykonania usługi. Co ciekawe, termin 10 dni może przedłużyć się nawet do 3 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował nas na piśmie o wszystkich poniższych kwestiach:

-imieniu i nazwisku (ew. nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, a także o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą i numerze REGON;

-cenie lub wynagrodzeniu oraz WSZYSTKICH ich składnikach,włączając cła i podatki;

-zasadach zapłaty lub wynagrodzenia;

-istotnych właściwościach przedmiotu lub świadczenia;

-kosztach, sposobie oraz terminie dostawy;

-kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość;

-prawie do odstąpienia od umowy oraz terminie, w jakim oferta ma charakter wiążący.

Jeżeli natomiast stroną sprzedającą jest osoba prywatna, odstąpić od umowy możemy  tylko na podstawie przepisów ogólnych prawa cywilnego, art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, czyli rękojmi za wady fizyczne lub art. 556 §2 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady prawne).

Udostępnij