Płatności

Single Euro Payments Area - czyli przyjmowanie płatności walutowych w Euro

cze 15 2020

Od czasu wstąpienie Polski do Unii Europejskiej nastąpił bardzo szybki rozwój Internetu, co sprawiło, że w wielu dziedzinach naszego życia granice pozostały już tylko na mapach. Wielu polskich przedsiębiorców odczuwa te przywileje również w sferze ekonomicznej. Coraz więcej Polaków zarabia i wydaje pieniądze w zagranicznych sklepach, nie musząc w tym celu wyjeżdżać zagranicę. Jak zatem wygląda sprawa rozliczeń zagranicznych, czyli wymiany walut i transakcji międzybankowych w Unii Europejskiej?

Unia Europejskiej opracowała jednolity obszar płatności w euro, zwany w skrócie SEPA od angielskiego rozwinięcia Single Euro Payments Area. Chodzi tu o terytorium, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro. Wszelkiego rodzaju transakcje, zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich, są przeprowadzane według takich samych zasad, regulacji prawnych oraz zobowiązań. Głównym celem tego projektu było ułatwienie, maksymalne przyśpieszenie i skuteczne zmniejszenie kosztów dokonywania płatności. System jest na tyle efektywny, że dotychczas znacznie obniżono koszty ponoszone wcześniej przez konsumentów. Szacuje się, że oszczędności wynoszą od 2 do 3 % unijnego PKB. 

SEPA Credit Transfer

Jako początek procesu wejścia do SEPA określa się udostępnienie uczestnikom systemu Euro Elixir w 2008 roku SEPA Credit Transfer (SCT), czyli paneuropejskiego polecenia przelewu. Narzędzie to jest powiązane z paletą usług dodatkowych, jak na przykład moduł konwersji, który umożliwia zmianę formatu przesyłanych komunikatów, czy też konsultacje zgodności ze standardami SEPA. Wszystkie wspomniane usługi mają na celu pomóc bankom w jak najszybszym wejściu do jednolitego obszaru płatności w euro oraz umożliwić optymalizację kosztów przeprowadzenia tego procesu. 

SEPA Direct Debit 

Mowa o drugim europejskim instrumencie. SEPA Direct Debit (SDD) ma ułatwić dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do najnowszych standardów. Przez ostanie lata przeprowadzono analizy bieżących uwarunkowań i przygotowywane jest wdrożenie obsługi komunikatów SDD. Direct debit to inaczej „polecenie zapłaty”, który jest specjalną formą płatności umożliwiającą automatyczne ściąganie środków z konta bankowego klienta. Wygląda to tak, że dany klient podaje informacje swojego konta bankowego, jak IBAN, BIC, imię i nazwisko, na witrynie e-sklepu, w którym chce nabywać towary lub usługi, po czym wyraża zgodę na ściąganie środków z jego konta. To wszystko! Serwis internetowy będzie mógł od teraz automatycznie pobierać środki z jego konta bankowego, bez udziału samego klienta. Jest to świetne rozwiązanie przy okazji regularnych płatności, np. w związku z opłacaniem rachunków. Sam proces pobierania środków w tej metodzie płatności wygląda tak, że e-sprzedawca udostępnia na swojej stronie internetowej formularz umożliwiający wpisanie danych bankowych klienta. Klient wypełnia formularz, po czym musi wyrazić zgodę na pobieranie środków w postaci podpisania tzw. mandate i wreszcie zatwierdza płatność. Jest to niezwykle wygodne, ponieważ nie musisz zaprzątać sobie głowy comiesięczną opłatą za telefon czy inne rachunki. Od teraz będą opłacać się same!

Udostępnij