Pytania i odpowiedzi

Czym jest Single Euro Payments Area?

mar 14 2017

Od czasu wstąpienie Polski do Unii Europejskiej Internet bardzo się rozwinął, co sprawiło, że w wielu obszarach naszego codziennego życia granice pozostały już tylko na mapach. Wielu polskich przedsiębiorców może cieszyć się tymi przywilejami również w sferze ekonomicznej. Coraz więcej z nas ma większe pensje i chętnie wydaje pieniądze w zagranicznych sklepach, wcale nie musząc w tym celu wyjeżdżać zagranicę. Jak zatem wygląda sprawa rozliczeń zagranicznych i transakcji międzybankowych na terenie Unii Europejskiej?

UE opracowała jednolity obszar płatności w euro, zwany w skrócie SEPA (Single Euro Payments Area). Mowa tu o terytorium, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro. Wszelkie transakcje, zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich, przeprowadzane są podług takich samych zasad oraz regulacji prawnych. Zasadniczym celem tego projektu jest ułatwienie, maksymalne przyśpieszenie i skuteczne zmniejszenie kosztów dokonywania płatności pomiędzy krajami. System jest na tyle skuteczny, że znacznie obniżono koszty, które wcześniej ponosili konsumenci. 

SEPA Credit Transfer

Początkiem procesu stworzenia SEPA było udostępnienie uczestnikom systemu Euro Elixir w 2008 roku SEPA Credit Transfer (SCT). Chodzi o paneuropejskie polecenie przelewu. Narzędzie to wiąże się z paletą usług dodatkowych, jak np. moduł konwersji, umożliwiający zmianę formatu przesyłanych komunikatów. Wspomniane usługi mają na celu pomóc bankom w jak najszybszym wejściu do jednolitego obszaru płatności w euro oraz umożliwić maksymalną optymalizację kosztów przeprowadzenia tego procesu. 

SEPA Direct Debit 

Jest to drugi europejski instrument. SEPA Direct Debit – w skróci SDD – ułatwia dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do najnowszych standardów. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono analizy bieżących uwarunkowań, na których podstawie przygotowywane jest wdrożenie obsługi komunikatów SDD. Direct debit to inaczej „polecenie zapłaty”. Chodzi o specjalną formę płatności, która umożliwia automatyczne ściąganie środków z konta bankowego danego klienta. Działa to tak, że użytkownik podaje informacje swojego konta bankowego, jak IBAN, BIC, imię i nazwisko na witrynie sklepu internetowego, w którym chce nabyć produkt bądź usługi, po czym wyraża zgodę na ściągnięcie środków z jego konta. I to wszystko, całość płatności! Od teraz serwis internetowy będzie mógł automatycznie pobierać środki z konta bankowego użytkownika, bez konieczności jego udziału. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku regularnych płatności jak rachunki. Sam proces wygląda tak, że właściciel e-sklepu udostępnia na swojej stronie internetowej formularz, który umożliwia wpisanie danych bankowych klienta. Ten zaś wypełnia dany formularz, po czym wyraża zgodę na pobieranie środków w postaci podpisania tzw. mandate i zatwierdza płatność. Teraz prąd będzie płacił się sam!

 

 

 

Udostępnij