Płatności

Na czym polega SEPA Direct Debit?

lut 26 2020

Direct debit lub po prostu polecenie zapłaty, jest metodą płatności umożliwiającą automatyczne ściąganie środków z kont bankowych klientów. W tym rozwiązaniu klient podaje dane swojego konta bankowego na stronie internetowej, na której chce dokonać zakupu, wyraża zgodę na ściąganie środków z jego konta i to wszystko.

W systemie polecenia zapłaty serwis internetowy może ściągać środki z konta bankowego klienta w sposób zautomatyzowany, bez jego udziału, wysyłając do banku żądanie ściągnięcia środków. Jest to świetne rozwiązanie przy okazji płatności cyklicznych, np. w związku z opłacaniem rachunków za usługi dostarczane regularnie.

Czym jest SEPA?

SEPA to skrót od Single Euro Payments Area, czyli Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro. Chodzi o taki obszar, w ramach którego podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich. Wszystko odbywa się według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań. Dzięki wprowadzeniu takiego jednolitego standardu, płatności w różnych krajach europejskich odbywają się według dokładnie tych samych regulacji. Znaczy to więc, że mogą one być znacznie tańsze a sam przepływ środków odbywa się szybciej i sprawniej.

Czym jest SEPA Direct Debit?

SEPA Direct Debit jest więc poleceniem zapłaty, opartym o jeden standard SEPA. Ta metoda płatności umożliwia biznesom internetowym posiadającym konto bankowe na terenie państwa znajdującego się w obszarze SEP ściąganie środków w walucie euro z kont bankowych ich klientów z różnych krajów europejskich. Wszystko odbywa się w jednym, wspólnym dla wszystkich standardzie. Sam proces pobierania środków tym sposobem płatności jest bardzo zbliżony do pobierania środków z karty kredytowej klienta. Wygląda to tak, że sprzedawca na swojej stronie internetowej udostępnia formularz umożliwiający wpisanie danych bankowych klienta, który może wpisać dane w postaci IBANu, BICu. Klient następnie wyraża zgodę na pobieranie środków i zatwierdza płatność. Pośrednik płatności wysyła dane do płatności do banku odbiorcy płatności a ten inicjuje płatność. Jest to bardzo wygodna metoda dla e-przedsiębiorców działających na międzynarodowym rynku.

 

 

 

Udostępnij