Zwroty i reklamacje

Odrzucona reklamacja - co dalej?

wrz 1 2016

Samo złożenie reklamacji wiąże si e zwykle ze sporymi emocjami. Mimo wszystko, nie musi to być koniec kłopotów – sprzedawca może bowiem rozpatrzyć negatywnie naszą sprawę. Co możemy uczynić w takiej sytuacji i jakie przysługują nam prawa?

Przede wszystkim, powinniśmy sprawdzić, czy nasze zgłoszenie reklamacji spełniało wszystkie wymogi, jaki przewidziane są w odpowiedniej ustawie. Zaniedbanie w tej kwestii może bowiem skutkować negatywnym rozpatrzeniem sprawy, mimo naszych pozornie oczywistych racji. Jeżeli dopełniliśmy wszystkich procedur, a mimo to reklamacja została odrzucona, mamy następujące możliwości:

-możemy złożyć wniosek sądu polubownego

-wnieść pozew do sądu powszechnego

-możemy wystąpić o mediację  przed Inspekcją Handlową

-ewentualnie, możemy spróbować szczęścia u Rzecznika Konsumentów.

Zanim zdecydujemy się na jedną z opcji, warto zastanowić się, czym różnią się te drogi i z czym wiąże się wstąpienie na nie.

Sąd polubowny

Sądy polubowne działają przy Inspekcji Handlowej, a do rozprawy może doj śc wyłącznie wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Początkiem postępowania jest złożenie bezpłatnego wniosku. Postępowanie również jest bezpłatne, ,chyba, że do rozpoznania sprawy konieczne będzie poniesienie jakichś kosztów, np. związanych z konsultacją u biegłego lub badaniami. Powstałe wówczas koszty ponosi strona przegrywająca sprawę.

Sąd powszechny

Jeżeli druga strona nie zgodzi się na sąd polubowny, mamy prawo złożyć przeciwko niej pozew w sądzie powszechnym. Sąd wszczyna sprawę na nasz wniosek, od którego musimy uiścić stosowną opłatę – jej wartość zależy od kwoty naszego żądania. Powinniśmy też uregulować wszelkie koszty, sądowe, jakie wynikną w trakcie rozpoznania sprawy. Jeżeli z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów sprawy, możemy złożyć wniosek o  zwolnienie z ich płacenia. Koszty całego procesu pokrywa strona przegrywająca.

Mediacja z udziałem Inspekcji Handlowej

Inspekcja występuje tutaj w roli mediatora, który ma za zadanie doprowadzić strony do kompromisu. Mediacja wszczynana jest na wniosek konsumenta, zaś czynności mediacyjne mogą być prowadzone w siedzibie Inspekcji Handlowej lub w siedzibie sprzedawcy. Mediator nie jest jednak sędzią i celem jego działania nie jest ustalenie winnego, lecz doprowadzenie stron konfliktu do rzeczowej rozmowy i znalezienia satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania. Jeżeli mediacja nie doprowadzi do polubownego rozwiązania, zawsze mamy możliwość wstąpienia na drogę sądową.

Udostępnij