Pytania i odpowiedzi

Jak działa bankowość mobilna?

kwi 14 2018

Obecnie widoczna jest wyraźna tendencja, pokazująca, że Polacy dużo chętniej niż z tradycyjnych korzystają z mobilnych finansów. Już ponad 3 miliony klientów bankowości elektronicznej regularnie korzysta z konta na swoim telefonie komórkowym. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości telefony komórkowe staną się powszechnym środkiem płatniczym. Jest to całkiem naturalny proces, w końcu telefon zawsze mamy przy sobie. Od kiedy można zapłacić nim zbliżeniowo, wypłacić środki z bankomatu czy dokonać przelewu to chętnie decydujemy się na takie zintegrowane rozwiązanie płatnicze. Eksperci wskazują, że płatności mobilne mogą w przyszłości wyprzedzić płatności gotówkowe i online.

Płatności mobilne są rozwiązaniem, które zmierza do zintegrowania wszystkich działań w obrębie jednego urządzenia. Bankowość mobilna stała się kolejną opcją po kartach płatniczych, która obecnie jest popularniejsza od gotówki. Wiąże się to z tym, że nowoczesne rozwiązania zwalniają nas z obowiązku noszenia przy sobie gotówki oraz zabezpieczają nasze zarobki przed kradzieżą poprzez specjalny kod PIN. Płatności mobilne powodują również, że nie trzeba nosić przy sobie karty płatniczej, ponieważ to telefon będzie pełnił jej funkcję. 

Działanie bankowości mobilnej

Bankowością mobilną nazywamy wszystkie usługi, które instytucje finansowe oferują swoim klientom na telefony komórkowe. Umożliwiają one dostęp do rachunku bankowego, jednak warunkiem jest bezpieczny dostęp do Internetu. Chodzi bowiem o specjalną odmianę bankowości internetowej, gdzie strona konta klienta została dostosowana do wyświetlania na ekranie jego smartfonu. W ten sposób użytkownicy otrzymują możliwość ciągłego sprawowania kontroli nad własnym rachunkiem. Do zalet tego rozwiązania zalicza się opcję zdalnego zarządzania finansami, możliwość uzyskania dokładnych informacji o swoim koncie, realizację płatności, zakładanie lokat, podejmowanie środków, zlecanie przelewów oraz potencjalność korzystania z usług inwestycyjnych. 

Przyszłość płatności mobilnych

Obecnie już większość banków rozbudowuje swoją ofertę o kolejne rozwiązania mobilne. Dodatkowo, odnotowano wyraźny przyrost aktywnych użytkowników m-aplikacji. Z zebranych danych wyraźnie wynika, że dziesięć największych polskich banków w połowie ubiegłego roku posiadało już 1,6 miliona użytkowników bankowości mobilnej. Na dzień dzisiejszy liczba ta znacznie przekracza 3 miliony. Tak szybki i dynamiczny przyrost wynika z postępującego nasycenia rynku smartfonami oraz nieustannie taniejącego dostępu do Internetu. Raporty bankowe wyraźnie pokazują, że transakcyjność rośnie o wiele szybciej niż liczba użytkowników. Z tego wszystkiego można wyciągnąć wniosek, że mobilnie będziemy kupować więcej z dnia na dzień.

 

 

 

Udostępnij