Sklep internetowy

Czym się różnić e-biznes od e-handlu?

maj 18 2020

Takie pojęcie jak e-biznes jest terminem dość powszechnie stosowanym. Można spotkać się nawet z publikacjami, w których słowo to jest traktowane jako synonim e-handlu, jednak stanowczo nie można na to pozwolić. Otóż M. Norris oraz S. West w książce "E-biznes" traktują te pojęcia właśnie jako tożsame. Ale B. Gregor i M. Stawiszyński uważają, iż nie można traktować tych obu terminów równoznacznie. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego czym różni się e-biznes od e-handlu. Przeczytaj go koniecznie!

Różnica między pojęciami

Zacznijmy od tego, że termin e-gospodarka (ang. e-economy) jest pojęciem znacznie szerszym niż e-biznes. Za to termin e-handel (ang. e-commerce) jest pojęciem węższym od niego.

Co to jest e-gospodarka?

Przede wszystkim e-gospodarka jest wirtualną areną, na której prowadzona jest działalność, przeprowadzane są transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty między jej uczestnikami. Zwykle procesy te mogą być powiązane z podobnymi działaniami zachodzącymi na tradycyjnym rynku, pomimo iż są od nich niezależne. Ponadto pojecie e-gospodarka jest często zastępowane synonimem "gospodarka cyfrowa" (ang. digital economy) lub cyberekonomia. W literaturze nazywana jest także nową gospodarka. Chodzi oto, że nowa gospodarka jest napędzana przez nowoczesne technologie informatyczne i w związku z powyższym nie ogranicza się ona jedynie do handlu przez Internet. Musisz wiedzieć, że e-gospodarka nie jest samodzielnym tworem, lecz zorganizowana jest wokół sieci komputerowych i uzależniona od potrafiącej się samodzielnie "przekwalifikować" siły roboczej. Ponadto autor wskazuje, iż rolę przywódcy w nowej gospodarce odgrywa e-biznes.

Czym jest e-biznes?

Generalnie, z powyższych definicji e-gospodarki można wywnioskować, iż e-biznes jest terminem obejmującym węższy zakres problematyki niż termin e-gospodarka. Pamiętajmy też o tym, że e-gospodarka nie jest też tożsama z e-handlem. W związku z tym pozornie można byłoby stwierdzić, że e-biznes i e-handel są pojęciami równoznacznym, jednak wniosek ten nie jest do końca prawdziwy, ponieważ e-biznes stoi na czele gospodarki cyfrowej. Czym jest więc konkretnie e-biznes? No cóż, w takim razie e-biznes jest pojęciem obejmującym szerszy zakres problematyki niż e-handel. Wyobraź sobie, że tak jak tradycyjny handel jest częścią biznesu, tak handel elektroniczny jest częścią biznesu elektronicznego. w związku z tym nie utożsamiajmy słowa e-biznes z terminem e-handel!

 

 

 

Udostępnij